“Úgy látszik, hogy az élet egyikünk számára sem könnyű.
De az embernek legyen kitartása és önbizalma!”
/Madame Curie/

A gimnázium éves munkaterve 2011—2012

2011. augusztus
22-én 8 óra Alakuló értekezlet
Helye: tanári
24-én 8 óra Intézményegységenként nevelőtestületi véleményezés
25-én 8 óra Javítóvizsga
(külön kiírás szerint)
26-án 9 óra BONI alkalmazotti értekezlet
Vörösmarty Mihály ÁMK-ban
29-én 8 óra Tanévnyitó értekezlet
30-án 17 óra Iskolaszék
2011. szeptember
Órakezdések és órabefejezések pontos betartásának ellenőrzése
1-jén 8 óra Osztályfőnöki órák
Kiemelt figyelemmel a szokásrend, házirend megismertetésére
Diáktanácsba osztályonként 2-2 fő választása
1-jén 8 óra Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepély
5-én 17 óra Szülői értekezletek
Téma:
SZMK tagok választása osztályonként 2 fő
Tanévi programok ismertetése
Házirend megbeszélése, különös tekintettel a hiányzásokra, késésekre
A nem kötelező tanórákonvaló részvétel aláíratása
12-én Tanulmányi versenyek meghirdetése, munkaközösségi tervek leadása
14-ig Bizonyítványok, naplók rendbetétele (TAJ szám, tel.szám, Azonosítószám, javítóvizsgák záradéka anyakönyvbe, bizonyítványba)
15-én Szecskaavató
16-án Kirándulás, nem számozott (1. nap)
19-ig Tanmenetek leadása
Esti gimnázium osztályozó vizsgái
20-án Esti gimnázium kezdete
21-én Autómentes nap
22-én Igazgatótanács ülése
30-án Munkaértekezlet
2011. október
Rendhagyó rajzóra
Felelős: Fekete Gyöngyi
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
3-án Szakkörök, korrepetálások indítása
6-án 8 óra Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról
Városi ünnepség, fáklyás futás (9. osztály)
10-től - 14-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
20-án Igazgatótanács ülése
21-én 8 óra Megemlékezése október 23-ról
28-án Szüneti előtti utolsó tanítási nap
Munkaértekezlet
2011. november
Rendhagyó történelem tanóra
Felelős: Steiner Krisztián
Óralátogatások
2-tól - 5-ig Őszi szünet
7-én Szünet utáni első tanítási nap
11-én Beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
Külön forgatókönyv szerint
24-én Igazgatótanács ülése
25-én Munkaértekezlet
2011. december
Rendhagyó idegen nyelv tanóra
Felelősök: Sántha Lászlóné, Gyenge Viktória, Hajasné DarabosAnasztázia
Ügyelet ellenőrzése
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
5-től - 9-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
10-ig Tanulók, jelentkezése a 4, 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, ahol egységes írásbelit tartanak.
16-án Munkaértekezlet
22-én Szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi ünnepség külön forgatókönyv szerint
23-tól - 2012. január 2-ig Téli szünet
2012. január
Rendhagyó földrajz tanóra
Felelős: Miszler Melinda
Óralátogatások
3-án Szünet utáni első tanítási nap
6-án Második beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
12-én Osztályozó értekezlet
13-án Az első félév utolsó tanítási napja
19-én Igazgatótanács ülése
20-tól - 2012. március 19-ig Általános felvételi eljárás
20-án A magyar kultúra napja
20-án 14 óra Félévi értekezlet, ellenőrzők kiosztása
21-én 10 óra Egységes írásbeli a 9. évfolyamra
23-tól - 27-ig 17 órakor Szülői értekezletek
26-án 14 óra Pótló írásbeli felvételi vizsgák
27-én Munkaértekezlet
2012. február
Rendhagyó informatikai tanóra
Felelősök: Huszka István, Schlitt Klaudia
Órakezdések és órabefejezések pontos betartásának ellenőrzése
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
17-ig 6., 8. évfolyam: továbbtanulási lapok leadása
24-én A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Munkaértekezlet
2012. március
Rendhagyó biológia tanóra
Felelős: Kovács Zoltán
Óralátogatások
2-án Arany János - nap
Felelős: Lipics Eszter
9-én Megemlékezés 1848.március 15-ről (osztálykeretben)
13-án Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
14-től - 19-ig Tanulói adatlapok módosítási lehetősége
22-én Igazgatótanács ülése
23-án Munkaértekezlet
24-én Munkanap
2012. április
Rendhagyó magyar tanóra
Felelős: Győrffy Lilla, Lipics Eszter
Ügyelet ellenőrzése
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
5-én Szünet előtti utolsó tanítási nap
6-tól - 11-ig Tavaszi szünet
12-től - 13-ig Főigazgatói szünet (2. , 3. nap)
16-án A Holocaust áldozatainak emléknapja
Felelős: Steiner Krisztián
16-tól - 20-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
16-án Szünet utáni első tanítási nap
19-én A Föld napja, Igazgatótanács ülése
21-én Munkanap
27-én Munkaértekezlet
2012. május
Rendhagyó testnevelés tanóra
Felelős: Künsztler Róbert
Óralátogatások
7-től - 8-ig Érettségi szünet (4., 5. nap)
10. osztálynak belső vizsga
24-én Igazgatótanács ülése
25-én Munkaértekezlet
30-án Országos mérés 10. évfolyamon
2012. június
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
4-én Nemzeti Összetartozás Napja
15-én Kirándulás (6.nap)
22-én Naplók leadása
Tanáriban, tantermekben selejtezés, rendrakás
Tanévzáró értekezlet
22-én 15 óra Tanévzáró ünnepély
27-én Beiratkozás a gimnáziumi osztályba