“Úgy látszik, hogy az élet egyikünk számára sem könnyű.
De az embernek legyen kitartása és önbizalma!”
/Madame Curie/

A gimnázium éves munkaterve 2012—2013

2012. augusztus
21-én 8 óra Alakuló értekezlet
Helye tanári
21-én 9 óra BONI alkalmazotti értekezlet
Vörösmarty Mihály ÁMK-ban
23-án 16 óra Iskolaszék
23-án 16 óra DÖK ülése
27-én 8 óra Javítóvizsga
(külön kiírás szerint)
30-án 8 óra Tanévnyitó értekezlet
2012. szeptember
Órakezdések és órabefejezések pontos betartásának ellenőrzése
3-án 8 óra Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepély
Osztályfőnöki órák
Kiemelt figyelemmel a szokásrend, házirend megismertetésére
Diáktanácsba osztályonként 2-2 fő választása
5-én 17 óra Szülői értekezletek
Téma:
SZMK tagok választása osztályonként 2 fő Tanévi programok ismertetése Házirend megbeszélése, különös tekintettel a hiányzásokra, késésekre A nem kötelező tanórákon való részvétel aláíratása
10-ig Bizonyítványok, naplók rendbetétele (TAJ szám, tel.szám, Azonosítószám, javítóvizsgák záradéka anyakönyvbe, bizonyítványba)
10-én Tanulmányi versenyek meghirdetése, munkaközösségi tervek leadása
13-án Szecskaavató
Felelős: 12. évfolyam
14-én Kirándulás
20-án Igazgatótanács ülése
21-én Autómentes nap
21-ig Tanmenetek leadása
Esti gimnázium osztályozó vizsgái
25-én Esti gimnázium kezdete
28-án Munkaértekezlet
2012. október
Rendhagyó történelem tanóra
Felelős: Steiner Krisztián
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
5-én 8 óra Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról
Városi ünnepség, fáklyás futás (9. osztály)
8-tól - 12-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
15-én Szakkörök, korrepetálások indítása
18-án Igazgatótanács ülése
19-én 8 óra Megemlékezése október 23-áról
26-án Munkaértekezlet
27-én Főigazgatói szünet (1. nap)
29-től - 2012. november 3-ig Őszi szünet
2012. november
Óralátogatások
Rendhagyó angol tanóra
Felelős:Páli Éva, Gyenge Viktória
5-én Szünet utáni első tanítási nap
9-én Beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
Külön forgatókönyv szerint
10-én Munkanap, sportnap
19-én 14 óra Őszi szakmai nap
22-én Igazgatótanács ülése
30-án Munkaértekezlet
2012. december
Ügyelet ellenőrzése
Rendhagyó német tanóra
Felelős: Hajasné D. A., Sántha Lászlóné
1-jén Munkanap
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
3-tól - 7-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
10-ig Bukásra állók szüleinek értesítése
10-ig Tanulók, jelentkezése a 4, 6 és 8 osztályos gimnáziumokba, ahol egységes írásbelit tartanak
14-én Munkaértekezlet
15-én Főigazgatói szünet (2. nap)
21-én Szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi ünnepség
Külön forgatókönyv szerint
Felelős: 10. évfolyam
24-től - 2013. január 2-ig Téli szünet
2013. január
Óralátogatások
Rendhagyó magyar tanóra
Felelős: Bechtel Helmut Herman
3-án Szünet utáni első tanítási nap
4-én Második beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
10-én Osztályozó értekezlet
11-én Az első félév utolsó tanítási napja
16-án Félévi értekezlet
17-én Igazgatótanács ülése
18-tól - 2013. március 19-ig Általános felvételi eljárás
18-án Ellenőrzők kiosztása
18-án 17 óra Szalagavató, KI MIT TUD
Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezető
19-én 10 óra Egységes írásbeli a 9. évfolyamra
21-től - 25-ig 17 órakor Szülői értekezletek
Téma: A félév értékelése
22-én A magyar kultúra napja
24-én 14 óra Pótló írásbeli felvételi vizsgák
25-én Munkaértekezlet
2013. február
Órakezdések és órabefejezések pontos betartásának ellenőrzése
Rendhagyó művészettörténet tanóra
Felelős: Fekete Gyöngyi
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
15-ig Jelentkezés az érettségi vizsgára
12. évfolyam-jelentkezés továbbtanulásra
6., 8. évfolyam: továbbtanulási lapok leadása
22-én Munkaértekezlet
25-én A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
27-én Arany János rajzverseny
2013. március
Óralátogatások
Rendhagyó biológia tanóra
Felelős: Kovács Zoltán
1-jén Arany János - nap
Felelős: Kaizerné Brandt Bernadett
13-án Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
14-én Megemlékezés 1848.március 15-ről
18-tól - 19-ig Tanulói adatlapok módosítási lehetősége
21-én Igazgatótanács ülése
22-én Munkaértekezlet
27-én Szünet előtti utolsó tanítási nap
28-tól - 2013. április 2-ig Tavaszi szünet
2013. április
Ügyelet ellenőrzése
Rendhagyó kémia tanóra
Felelős: Bareith Bernadett
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
3-tól - 2013. május 28-ig A tanulók fizikai és edzettségi állapotának vizsgálata
Felelős: Künsztler R.
3-án Szünet utáni első tanítási nap
15-től - 19-ig Évfolyamszintű értékelések
16-án A Holocaust áldozatainak emléknapja
Felelős: Steiner Krisztián
18-án Igazgatótanács ülése
22-én Föld napja
26-án Munkaértekezlet
2013. május
Óralátogatások
2-án 12. osztálynak utolsó tanítási nap
Ballagási próba
3-án Ballagás
Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezető
11. évfolyam
6-tól - 9-ig Érettségi szünet (9., 11. osztály 3-6. nap, 10. osztály 3-4. nap)
10. osztálynak belső vizsga (számozott nap)
6-án 8 óra Magyar
7-én 8 óra Matematika
8-án 8 óra Törtelem
9-én 8 óra Angol nyelv
10-én Osztálykirándulások
10-én 8 óra Német nyelv
15-ig Bukásra állók szüleinek értesítése
15-én 14 óra Földrajaz
21-én 8 óra Informatika
23-án Igazgatótanács ülése
24-én Munkaértekezlet
29-én Országos mérés 10. évfolyamnak
2013. június
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
4-én Nemzeti Összetartozás Napja
6-tól - 7-ig 10. osztály szabadnap-felkészülés a szóbeli vizsgára
(10. osztálynak 5.,6. nap)
10-én Belső vizsga 10. osztály-szóbeli
12-én Osztályozó értekezlet
17-től - 18-ig Szóbeli érettségi
21-én Naplók leadása
Tanáriban, tantermekben selejtezés, rendrakás
Beiratkozás a gimnáziumi osztályba
21-én 15 óra Tanévzáró ünnepély
25-én Tanévzáró értekezlet