“Úgy látszik, hogy az élet egyikünk számára sem könnyű.
De az embernek legyen kitartása és önbizalma!”
/Madame Curie/

A gimnázium éves munkaterve 2013—2014

2013. augusztus
21-én 10 óra Alakuló értekezlet
Helye tanári
26-án 8 óra Javítóvizsga
29-én Összevont értekezlet
30-án 10 óra Tanévnyitó értekezlet
2013. szeptember
2-án 8 óra Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepély
1–2 óra Osztályfőnöki órák
Kiemelt figyelemmel a szokásrend, házirend megismertetésére
Diáktanácsba osztályonként 2-2 fő választása
4-én Szülői értekezletek
Téma:SZMK tagok választása osztályonként 2fő
Tanévi programok ismertetése
Házirend megbeszélése, különös tekintettel a hiányzásokra, késésekre
A nem kötelező tanórákon való részvétel aláíratása
9-én Tanulmányi versenyek meghirdetése, munkaközösségi tervek leadása
Bizonyítványok, naplók rendbetétele (TAJ szám, tel. szám,azonosítószám, javítóvizsgák záradéka anyakönyvbe, bizonyítványba)
12-én Szecskaavató
Felelős: 12. évfolyam
13-án Kirándulás
19-én Igazgatótanács ülése
20-án Tanmenetek leadása
27-én Munkaértekezlet
2013. október
Rendhagyó történelem óra
Felelős: Sántha Lászlóné
4-én Megemlékezés az aradi vértanúk napjáról
Városi ünnepség, fáklyás futás (9. osztály)
7-től - 11-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
14-én Szakkörök, korrepetálások indítása
22-én Megemlékezése október 23-áról
24-én Igazgatótanács ülése
25-én Munkaértekezlet
28-tól - 31-ig Őszi szünet
2013. november
Óralátogatások
Rendhagyó angol óra
Felelős: Gyenge Viktória
8-án Beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
Külön forgatókönyv szerint
18-án Őszi szakmai nap
21-én Igazgatótanács ülése
29-én Munkaértekezlet
2013. december
Rendhagyó földrajz óra
Felelős: Tóth Bence
2-tól - 6-ig Évfolyamszintű értékelések (osztályfőnöki órákon)
7-én Főigazgatói szünet (1. nap)
10-én Bukásra állók szüleinek értesítése
Tanulók, jelentkezése a 4, 6 és 8 osztályos
gimnáziumokba, ahol egységes írásbelit tartanak.
13-án Munkaértekezlet
19-én Igazgatótanács ülése
20-án Szünet előtti utolsó tanítási nap. Karácsonyi ünnepség
Külön forgatókönyv szerint
Felelős: 10. évfolyam
21-én Főigazgatói szünet (2. nap)
24-től - 2014. január 2-ig Téli szünet
2014. január
Óralátogatások
10-én Második beiskolázási nyílt nap a gimnáziumi osztályokban
16-án Osztályozó értekezlet
17-én Az első félév utolsó tanítási napja
17-én 17 óra Szalagavató, KI MIT TUD
Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezető
18-án Általános felvételi eljárás
Egységes írásbeli a 9. évfolyamra
20-tól - 24-ig Heti feladat: 17 órakor Szülői értekezletek
Téma: A félév értékelése
22-én A magyar kultúra napja
22-én Félévi értekezlet
23-án Igazgatótanács ülése
Pótló írásbeli felvételi vizsgák
24-én Ellenőrzők kiosztása
31-én Munkaértekezlet
2014. február
Rendhagyó kémia óra
Felelős: Bareith Bernadett
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
14-én Jelentkezés az érettségi vizsgára
12. évfolyam-jelentkezés továbbtanulásra
6., 8. évfolyam: továbbtanulási lapok leadása
20-tól - 21-ig Arany János rajzverseny
Igazgatótanács ülése
21-én Munkaértekezlet
25-én A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja
28-án Arany János - nap
F: Iskolavezetés
2014. március
Óralátogatások
Rendhagyó testnevelés óra
Felelős: Mészáros András
12-én Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása
14-én Megemlékezés 1848.március 15-ről
17-től - 18-ig Tanulói adatlapok módosítási lehetősége
20-án Igazgatótanács ülése
28-án Munkaértekezlet
2014. április
Rendhagyó informatika óra
Felelős: Huszka István
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
2-tól - 2014. május 27-ig A tanulók fizikai és edzettségi állapotának vizsgálata
Felelős:Mészáros András
7-től - 11-ig Évfolyamszintű értékelések
(osztályfőnöki órákon)
16-án A Holocaust áldozatainak emléknapja
16-án Szünet előtti utolsó tanítási nap
17-től - 22-ig Tavaszi szünet
22-én Föld napja
23-án Szünet utáni első tanítási nap
24-én Igazgatótanács ülése
25-én Munkaértekezlet
29-én Osztályozó értekezlet 12. osztály
30-án 12. osztálynak utolsó tanítási nap
Ballagási próba
2014. május
Óralátogatások
2-án 10 óra Ballagás
Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezető
11. évfolyam
5-től - 9-ig Érettségi szünet, osztálykirándulások (9., 11. osztály 3.-6. nap, 10. osztály 3.-4. nap)
10. osztálynak belső vizsga (számozott nap)
5-én 8 óra Magyar
6-án 8 óra Matematika
7-én 8 óra Történelem
8-án 8 óra Angol nyelv
9-én 8 óra Német nyelv
10-én Munkanap
15-én 14 óra Földrajz
16-án 8 óra Informatika
19-én Bukásra állók szüleinek értesítése
19-én 8 óra Fizika
22-én Igazgatótanács ülése
28-án Országos mérés 10. évfolyamnak
30-án Munkaértekezlet
2014. június
1-jén Tanulónévsorok leadása (név, lakcím, OM azonosító)
4-én Nemzeti Összetartozás Napja
5-től - 6-ig 10. osztály szabadnap-felkészülés a szóbeli vizsgára (10. osztálynak 5.,6. nap)
10-én Belső vizsga 10. osztály-szóbeli
11-én Osztályozó értekezlet
16-tól - 17-ig Szóbeli érettségi
20-án 15 óra Tanévzáró ünnepély
Naplók leadása
Tanáriban, tantermekbenselejtezés, rendrakás
24-én Tanévzáró értekezlet
25-én Beiratkozás a gimnáziumi osztályba