“Úgy látszik, hogy az élet egyikünk számára sem könnyű.
De az embernek legyen kitartása és önbizalma!”
/Madame Curie/

Az Arany János Gimnázium története

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Arany János Gimnáziumi Intézményegység az Arany János Egységes Iskola gimnáziumi képzését folytatva 2011. július 1-jén alakult meg. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény a 2009/2010-es tanévtől az érettségi megszerzésének lehetőségét is kínálja tanulói részére.

Iskolánk egyedülálló informatikai háttérrel rendelkezik, s élményszerű tanítási-tanulási folyamat révén gyakorlatban alkalmazható tudáshoz juttatja tanítványait.

Alapfilozófiánknak megfelelően számunkra minden gyermek egyformán fontos: várjuk a főiskolai, illetve egyetemi felvételire készülőket és az érettségihez kötött szakmák iránt érdeklődők jelentkezését is.

Intézményegységünk hagyományosan az alábbi képzéseket indítja a 8. évfolyamot befejező tanulók részére:

Gimnáziumi osztály:

01 normál tantervű (fél osztály)
02 emelt szintű angol (fél osztály)

A jelentkezőket mindkét tagozatunkra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi eredményei alapján rangsoroljuk.

Felvételi vizsgát nem tartunk!

Emelt szintű angol nyelvoktatásra az általános iskolai előtanulmányokkal rendelkező tanulók és kezdők is jelentkezhetnek.

Pedagógusaink jártasak a kompetencia alapú oktatás területén is, így nagy gondot fordítanak a tanulás megtanítására, az alkalmazható tudás elsajátítására, napjainkban az érettségin is előtérbe kerülő matematika-logika, illetve szövegértés-szövegalkotás, valamint az idegen nyelv kompetenciaterületekre.

A XXI. században kiemelt fontosságú az idegen nyelv ismerete, illetve tudása, ezért a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Arany János Gimnáziumi Intézményegysége nagy hangsúlyt fektet a német, illetve angol nyelv oktatására, valamint anyanyelvi környezetben történő gyakorlására.

Tanulóink felkészülését korrepetálások, szakkörök és sportfoglalkozások szervezésével is segítjük.

Tradíciónknak megfelelően magas színvonalon biztosítjuk a mindennapos testnevelés és a sportolás lehetőségeit.

A város szívében, csendes környezetben található iskolánk, a hagyományos értékek tisztelete mellett a folyamatos megújulás képességével és igényével rendelkezve várja a sokrétű programokra és biztos alapokon nyugvó tudásra fogékony tanulókat.

Ennek megfelelő hátteret biztosítanak a projektorral, számítógéppel, interaktív táblával felszerelt tantermek, illetve 2 korszerű számítástechnika-terem is.

Hagyományos rendezvényeink:

  • szecskaavató
  • szaktárgyi hónapok
  • tanulmányi kirándulások
    (német, angol, illetve lengyel utazás lehetősége)
  • szalagtűző
  • nyelvvizsgára való felkészülés

Képzéseink bemutatására minden tanévben nyílt napokat tartunk!